Tot ce ai nevoie e în Cuvântul lui Dumnezeu
marţi, 26 mai

„Dacă Fiul vă eliberează, veţi fi cu adevărat liberi.” (Ioan 8:36, NTR)

De multe ori le spunem credincioșilor nou-convertiți să își facă ordine în viață, dar nu le explicăm cum! Isus a zis: „Dacă Fiul vă eliberează, veţi fi cu adevărat liberi.” O altă versiune a Bibliei (AMP) redă acest verset în felul următor: „Dacă Fiul vă eliberează, veți fi liberi în mod real și fără putință de tăgadă.”

Cheia biruinței în viață nu este să îți exerciți mai mult voința, ci să apelezi la puterea lui Dumnezeu în fiecare clipă. Pavel scria: „Umblaţi prin Duhul şi nu veţi împlini nicidecum pofta firii” (Galateni 5:16, NTR). Schimbarea de durată vine din interior și se manifestă la exterior. Cea mai mare bătălie o vei duce întotdeauna în sfera gândurilor și a impulsurilor tale. Dacă Satan reușește să îți abată mintea de la Cuvântul lui Dumnezeu și să o îndrume spre ceea ce e firesc, te va putea împinge la păcat și te va învinge de fiecare dată. Trebuie să înțelegi un lucru: Cuvântul lui Dumnezeu este limba pe care îți vorbește Duhul Sfânt. Asta înseamnă că atunci când îl citești și meditezi la principiile sale, Îi dai voie Duhului Sfânt să îți vorbească și în felul acesta îți poți ține firea sub control. Dar când nutrești gânduri păcătoase, vorbești limba vrăjmașului și îi dai voie să te conducă.

Întoarce-te la Cuvântul lui Dumnezeu chiar azi. El este „sabia Duhului” și singura armă suficient de puternică să te elibereze de legăturile păcatului.

Petru spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, […] ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume” (2 Petru 1:3-4). Tot ce ai nevoie este în Cuvântul lui Dumnezeu.